Välkommen till
lokalföreningarna
i Örebro län!

Astma- och Allergiföreningen i Bergslagen, Astma- och Allergiföreningen i Karlskoga – Degerfors, Astma- och Allergiföreningen i Södra Närke och Astma- och Allergiföreningen i Örebro.
Om oss

Vår vision – ett tillgängligt samhälle för ALLA!

*Vi vill skapa förståelse för våra funktionsnedsättningar.

* Vi vill ge våra medlemmar verktyg för att få större livskvalitet och ge ett personligt stöd.

* Vi vill öka gemenskapen bland medlemmarna.

Vi arbetar aktivt med vår vision, ett tillgängligt samhälle för alla med astma, allergi och annan överkänslighet
Läs mer